YAEMINA BEAUTY MÜŞTERİ KARTI

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

İşbu Yaemina Beauty Müşteri Kartı Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”) Esentepe Mahallesi Talatpaşa Caddesi No:5/1 Şişli/İstanbul adresinde mukim EYY Kozmetik Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (Bundan böyle "EYY Kozmetik” veya “Şirket” olarak anılacaktır) ve EYY Müşteri Kartı ile Üye olan müşteri ("Üye") arasında, Üye’nin Müşteri Kartı’ndan faydalanma şartlarını ve hizmet kapsamını belirler.

EYY Kozmetik ve Üye, birlikte “Taraflar”, ayrı ayrı “Taraf” olarak anılacaktır.

Müşteri Kartı, promosyonlar, kampanyalar, özel avantajlar, hediyeler, etkinliklerden haberdar olma fırsatlarını içeren, EYY Kozmetik anlaşmalı mağazalarından sunulan ve işbu Sözleşmenin kabulü ile yürürlüğe giren bir müşteri sadakat programıdır.

Müşteri Kartı, 18 yaşından büyük ve Türkiye’de ikamet eden gerçek kişiler için oluşturulmuştur. Müşteri Kartı, kişiye özeldir ve başkasına devredilemez.

Şirket, Müşteri Kartına ilişkin sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapılabilecek her türlü değişiklik hakkını saklı tutar.

Üye, Müşteri Kartı ile Üye olurken verdiği kişisel ve sair bilgilerin doğru ve güncel olduğunu, Üye’lik sırasında başkalarına ait iletişim bilgileri dahil kişisel verilerin izinsiz bir şekilde paylaşılmadığını, Şirket’in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı ve güncel olmaması nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

Üye, kişisel bilgilerinde değişiklik olması durumunda bilgilerini +90 212 975 26 04 numaralı müşteri hizmetleri veya EYY Kozmetik anlaşmalı mağazaları üzerinden güncelleyecektir. Üyelik bilgi güncelleme/değiştirme işlemleri gerçekleştirildiğinde, Üye’nin kişisel verilerinin işlenmesi ve elektronik ticari iletişim hususunda verdiği izin güncellenen yeni bilgiler için de geçerli olacaktır. Güncellenen yeni iletişim bilgileri için elektronik ticari iletişim almayı durdurmak isteyen Üye’nin, ilgili elektronik iletişim kanalları üzerinden veya ticari elektronik iletilerimizde belirtilen ret işlemini gerçekleştirmesi gereklidir.

Üye, Müşteri Kartını kullanırken yürürlükteki mevzuat hükümlerine uymayı baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Üye’yi bağlayacaktır.

Üye’nin iş burada belirtilen koşullara uymaması, Müşteri Kartının sahibi ya da başka kişiler tarafından usulsüz kullanımı üyeliğin iptalini gerektirir. Şirket, kartı usulsüz kullanan Üye hakkında yasal gereklilikleri yerine getirme hakkını saklı tutar.

Şirket’in her zaman tek taraflı olarak ve hiçbir gerekçe göstermeksizin üyeliği silme ve üyeye ait belge ve bilgileri silme hakkı vardır.

Üye tarafından +90 212 975 26 04 numaralı müşteri hizmetleri aranarak yahut EYY Kozmetik anlaşmalı mağazalarında talepte bulunmak suretiyle üyelik her zaman için sona erdirilebilir.

Üye, kişisel verilerin korunmasına ilişkin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde, Şirket tarafından “Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik Aydınlatma Metni https://yaeminabeauty.com/tr/kvkk”ni gördüğünü ve incelediğini beyan ve kabul etmektedir.

Şirket, işbu Sözleşme uyarınca, Üyelerinin sağladığı kayıtlı e-posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, Üye işbu Sözleşme’yi onaylamasıyla beraber bilgilendirme emaillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.

Üye her zaman için; ilgili elektronik iletişim kanalları üzerinden veya ticari elektronik iletilerimizde belirtilen ret işlemini gerçekleştirerek, ticari elektronik ileti almak vazgeçtiğini Şirket’e beyan edebilir. Üye’nin bu talebi, ilgili elektronik iletişim kanalı özelinde mümkün olan en kısa süre içinde işleme alınır. Ancak, tüketici mevzuatı dahil sair mevzuat uyarınca, Şirket’in Üye’ye iletmekle yükümlü olduğu bilgi, belge, iletilerin ilgili elektronik iletişim kanalına gönderilmesine devam edilecektir.

Şirket, üyeliğe bağlı olan bütün bilgileri, Sözleşme’nin sona ermesinden sonra dahi, bu bilgileri anonimleştirmek şartıyla kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkına sahiptir.

Şirket, bu Sözleşme’yi dilediği zaman kısmen veya tamamen devredebilir. Ancak Üye, bu Sözleşme’yi başka bir tarafa devredemez.

Şirket, Üyelik sözleşmesinin hükümlerini, önceden haber vermeksizin her zaman için değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir.

İşbu sözleşme Türk Hukukuna tabi olup; Sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Üye’nin, Üyelik başvurusu yapması ile işbu Sözleşme’yi okuduğu ve kabul ettiği varsayılır. İşbu Sözleşme, Üye’nin Üye olması anında akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.